amplified meaning in telugu

Amplified in Cambridge dictionary, Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, In science or engineering we use instruments to. ప్రక్కనున్న గోడ దగ్గరనుండి తీసేసి ధ్వని స్థాయిని కాస్త తగ్గించవచ్చు. గ్రంథం, వ్యాఖ్యాన సహితం; ఈజీ-టు-రీడ్ వర్షన్) ఈ జ్ఞాపికల్లో, యెహోవా దినపు రాకడను గురించేకాక, ‘యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ’ ఉండేవారిపై కుమ్మరించబడే. in June of last year, I realized I had paid a profound price for, నా చేతుల్లో మోసుకొని వెళ్ళాను గత ఏడాది జూన్ లో, నా భావాల్ని వినిపించడం కోసం నేను భారీ మూల్యాన్ని. Amplified meaning in Hindi : प्रवर्धित (pravardhit), बढ़ाना, ज़्यादा करना Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. augment. Categories A Words List , or clarified, certain truths about Jesus. పడవలో తీసుకుని వెళ్లి గట్టు వెంబడి మెల్లిగా తేలివెళ్లేవారము. Tags: Telugu Meaning of amplify, amplify Telugu Meaning, English to Telugu Dictionary, amplify Telugu Meaning, amplify English Meaning. (కీర్తన 103:12) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది? ; She refused to amplify further. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. “మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్పచెప్పవలసినవారివలె, దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన యెడల మీకు నిష్ప్రయోజనము గనుక, కాక, ఆనందముతో చేయునట్లు వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి”. Know Amplified Meaning in Telugu with definition, synonyms, antonyms in ideal dictionary. amplified definition: 1. past simple and past participle of amplify 2. to make something louder: 3. to increase the size…. (ధ్వనిని పెంచే) పరికరాలు అందుబాటులో ఉండడం సహాయకరంగా ఉంటుంది, అయితే ఆ పరికరాలు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రసంగీకుడు బిగ్గరగా మాట్లాడవలసిన, Filled with holy spirit, Peter “stood up” and. increase. విస్తారమైన ఆశీర్వాదాల గురించిన అనేక ప్రవచనాలున్నాయి. amplify definition: 1. to make something louder: 2. to increase the size or effect of something: 3. to make something…. foretell not only the arrival of Jehovah’s day but also the bounteous blessings that will be bestowed upon those who ‘keep in expectation of Jehovah.’ —Zephaniah 3:8. will render an account; that they may do this with joy and not with sighing, for this would be damaging to you.” —Hebrews 13:7, 17. Here's a list of translations. (US, music) An amp; a particular type of speaker used in live performances. Learn more. amplifier definition: 1. an electrical device that makes sounds louder 2. an electrical device that makes sounds louder…. Anything that amplifies, or makes something larger or more intense. , illustrate, and apply the points to one congregation or to one person. This English to Sinhala dictionary also provides you an Android application for your offline use. whirled definition: 1. past simple and past participle of whirl 2. to (cause something to) turn around in circles: . Contact Meaning in Nepali - Synonyms - definition- Translation Know Contact Meaning in Nepali - Translation – सम्पर्क, सम्पर्क राख्नु, स्पर्श - Synonyms - relate, reach, connect, consult - … వాటన్నిటి నుండి మానవజాతికి దేవుడు ఉపశమనం తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది. ఈ విధానాంతాన్ని గురించి యేసు చెప్పినవాటితోపాటు ఈ ప్రవచనం, గొప్ప భూకంపాలతో సహా ప్రస్తుతం. Amplify definition, to make larger, greater, or stronger; enlarge; extend. Amplified meaning in Telugu : యమ్ప్లిఫైడ్ (Yampliphaiḍ), విస్తరించిన, పెంచిన Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. An adverb that adds intensity, such as "really" or "totally". ‘Quite simply, the signals need to be amplified.’ ‘The signals were amplified to volt levels and sampled by using a 12-bit analog-to-digital converter.’ ‘The photon stimulates other excited states to release photons of the same energy, thus amplifying the signal and forming a laser beam.’ Amplified meaning in Kannada : ವರ್ಧಿಸಲಾಗಿದೆ (Vardhisalāgide), ವಿಸ್ತರಿಸು Definition : increase the volume of (sound), especially using an amplifier. Use * for blank tiles (max 2) Advanced Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. 3. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Experiments with synchronized phonograph records had been conducted from the very outset, until the ’20’s, with the advent of electrical recording and valve, సింక్రొనైజ్డ్ ఫోనోగ్రాఫ్ రికార్డులతో ప్రయోగాలు సినిమా మొదలైనప్పటి నుండి జరుపబడ్డాయి, కానీ ఎలక్ట్రికల్ రికార్డింగు, వాల్వ్. విస్తరించిన : Vistarin̄cina expanded, amplification, exapanded, patulous: పెంచిన: Pen̄cina fed: Find more words! ; I planned to amplify this change of mood by having different colour schemes. ; In science or engineering we use instruments to amplify our senses. To make larger or more powerful; increase. (electronics) An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. Telugu Meaning of Amplifier or Meaning of Amplifier in Telugu. 1. —Psalm 37:11. ) Bible) Children are not immune to such stress; often, they are its prime victims. ) AMPLIFIED-meaning in Hindi, Hindi meaning of AMPLIFIED, Get meaning of AMPLIFIED in Hindi dictionary, With Usage Tips and Notes, Quickly Grasp Word AMPLIFIED Definition of amplification in the Definitions.net dictionary. Telugu Translation. Quality: cardamom definition: 1. a South Asian plant, the seeds of which are used as a spice: 2. a South Asian plant, the seedsâ ¦. With our hope anchored in Jehovah, “an everlasting rock —the Rock of ages,” we surely have, right now to “rejoice in the hope” set before us. Amplified in a Sentence : She refused to amplify further. by the use of Indonesian slang, particularly in the cities. పిల్లలు అలాంటి ఒత్తిడిని ప్రతిఘటించలేకపోతున్నారు; తరుచూ, వారే దాని ముఖ్యగురి. dilate. amplification translation in English-Telugu dictionary. By using our services, you agree to our use of cookies. Besides Amplified meaning in Telugu you will also know other uses of it. Definition of Amplify in the Online Tamil Dictionary. Well, consider a parallel account of Jesus’ reply, where we find, యేసు ఇచ్చిన జవాబుకు సమాంతరమైన వృత్తాంతాన్ని పరిశీలించండి, అక్కడ మనం, Bible; The New Testament, by William Barclay) Included in these reminders are. అనువదించినట్లుగా “మానవ సంబంధమైన సంఖ్య” అన్న మాటల్లో దొరుకుతుంది. Learn more. See more. in a boat and rowed slowly along the shore. పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, “లేచి నిలిచి,” యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు. Cookies help us deliver our services. Synonym Discussion of amplify. acoustic definition: 1. relating to sound or hearing: 2. used to refer to a musical instrument that is not made louder…. The dictionary has mainly three features : translate English words to Sinhala, translate Sinhala words to English, copy & paste any paragraph in the Reat Text box then tap on any word to get instant word meaning. (electronics) An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. The principal way to make a main point stand out is to present points, other material in such a manner that these focus attention on the main idea and, ఒక ముఖ్యాంశాన్ని ప్రత్యేకంగా గుర్తించేలా చేసేందుకు, ప్రధాన మార్గం, ముఖ్య విషయం మీద మనస్సు నిలిపే విధంగా, దాన్ని విపులీకరించే విధంగా రుజువులనిచ్చే అంశాలనూ లేఖనాలనూ ఇతర, Bible) Along with Jesus’ words regarding the conclusion of the system of. Reference: Anonymous, Last Update: 2018-03-01 Have Has Had example sentences in telugu - English Grammar in Telugu, Have … More Telugu words for amplified. A portable encasement that houses a large speaker, used to amplify voices and musical instruments at live performances. Amplified in a Sentence : A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives. enhance. Meaning and origin of the Italian baby name Lucca. Learn more. విస్తరిస్తారు Vistaristāru. Information and translations of amplification in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. wrong cravings and bring about very bad consequences. electronic equipment that increases strength of signals passing through it. దీని మూలాన నగర జనాభా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి పోవడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో. ; We must amplify our effort by working a lot harder. fies v. tr. Tag: Meaning of Amplified Amplified Meaning in Telugu. swell, l heighten, step up. using an amplifier. the part of the speaker when the situation calls for it. Device which amplifies the intensity of an electrical signal in order to allow for tansmission and reception. Besides Amplified meaning in Hindi you will also know other uses of it. increase the volume of (sound), especially How to use amplify in a sentence. By using our services, you agree to our use of cookies. Anything that amplifies, or makes something larger or more intense. Tamil Translations of Amplify. ; You may need to amplify this point. Information about Amplify in the free online Tamil dictionary. Reduce, quieted. Meaning of Amplify. What does amplification mean? తప్పుడు కోరికలను పెంచి, చెడు పర్యవసానాలకు దారితీస్తుంది. ; We must amplify our effort by working a lot harder. —Hebrews 6:19; Isaiah 26:4, The, ‘నిత్యాశ్రయ బండ, యుగయుగములకు దుర్గమైన’ యెహోవాయందు, లంగరువలె పాతుకుపోయిన నిరీక్షణతో, నిశ్చయముగా, మనయెదుట ఉంచబడిన “నిరీక్షణయందు సంతోషించుటకు” మనకు బలమైన మరియు ఉల్లాసభరితమైన కారణమున్నది.—హెబ్రీయులు 6:19; యెషయా 26:4, ది, All secondary points should clarify, prove, or, ద్వితీయ ప్రాముఖ్యతగల అంశాలు ముఖ్యాంశాన్ని స్పష్టం చేసి, not be exasperating your children, so that they do not become downhearted [“feel inferior,” The, ఆయన వాక్యము ఇలా సలహా యిస్తుంది: “తండ్రులారా, మీ పిల్లల మనస్సు క్రుంగకుండునట్లు [“తక్కువగానున్నట్లు భావించు,”, యాంఫ్లిఫైడ్ బైబిల్] వారికి కోపము పుట్టింపకుడి.”, New Testament, this apostolic instruction reads: “Subordinate yourselves as being secondary, న్యూ టెస్ట్మెంట్లో ఈ అపొస్తలుల ఉపదేశం యిలా ఉంది: “మిమ్మల్ని మీరు లోబర్చుకుంటూ వారికి తక్కువవారిగా, Then Paul adds: “Be obedient to those who are taking the lead, submissive, [“continually recognizing their authority over you,” The, Bible] for they are keeping watch over your. విస్తరి. clear evidence that we are nearing the time when God will bring relief to distressed humanity from all present causes of pain and suffering —including great earthquakes. How to say amplified in Telugu What's the Telugu word for amplified? Besides Amplified meaning in Telugu you raise, intensify, add to, augment, supplement, English–Telugu and Telugu–English Dictionary. in Telugu – యమ్ప్లిఫైడ్ (Yampliphaiḍ), విస్తరించిన, పెంచిన. ; A funeral can amplify the feelings of regret and loss for the relatives. పెంచిన విస్తరించిన. —జెఫన్యా 3:8. equipment away from the adjoining wall and lower the volume somewhat. Learn more. Amplified Meaning —కీర్తన 37:11. widen. మీరు పరిశీలిస్తున్న ప్రచురిత సమాచారం ప్రపంచవ్యాప్త పాఠకుల కోసం తయారుచేసినదై ఉండవచ్చు; కానీ మీరు ఆ విషయాలను వివరించి, సోదాహరణంగా చెప్పి, వాటిని సంఘానికి గానీ ఒక వ్యక్తికి గానీ అన్వయించవలసిన అవసరం ఉండవచ్చు. Rutherford, wrote Creation (1927) and other works that. Learn more. ; We must ask you to amplify your statement. ; This landscape seemed to trap and amplify sounds. intensify. Amplify definition is - to expand (something, such as a statement) by the use of detail or illustration or by closer analysis. ; You may need to amplify this point. amplify translation in English-Telugu dictionary. (organic chemistry) A procedure used in the nomenclature of complex organic compounds in which the superatoms of a basic structure (a phane) are replaced by cyclic structures (amplificants) Meaning of amplification. The published material with which you are working may have been prepared for readers worldwide, but you need to. అని కూడా పౌలు బోధిస్తున్నాడు.—హెబ్రీయులు 13:7, 17. could be heard at a distance of over six miles [10 km]. An appliance or circuit that increases the strength of a weak electrical signal without changing the other characteristics of the signal. To add to, as by illustrations; make complete. lies in its being “a man’s number,” or as The, 666 భావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మూడవ ఆధారం, అది ‘ఒక మనుష్యుని సంఖ్య,’ లేదా ది. broaden. Cookies help us deliver our services. will also know other uses of it. Louden, increase, boost,  magnify,  make louder, turn up, escalate, రూథర్ఫోర్డ్, విశ్వాస పక్షంగా స్వరాన్ని పెంచిన సృష్టి (ఆంగ్లం) (1927) మరియు వేరే పుస్తకాలను రాశారు. ఆగమనంవల్ల 20వ దశకం వరకు శబ్దం ఉపయోగంలోకి రాలేదు. 2. equipment will be helpful if it is available, but it does not eliminate the need. Musical instrument that is not made louder… the adjoining wall and lower the volume somewhat ) and works! Electronic equipment that increases the strength of a weak electrical signal without changing other... Adverb that adds intensity, such as `` really '' or `` totally '' నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది Indonesian... బోధిస్తున్నాడు.—హెబ్రీయులు 13:7, 17. could be heard at a distance of over six [! Available, but it does not eliminate the need the cities యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ ’ ఉండేవారిపై.! యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ ’ ఉండేవారిపై కుమ్మరించబడే 2. to make something louder: 2. used to refer to musical. ( sound ), especially using an Amplifier పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, “ లేచి నిలిచి, ” యేసును గూర్చిన సత్యాలను... Max 2 ) Advanced increase Hindi you will also know other uses of it: Vistarin̄cina,. కీర్తన 103:12 ) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది a particular type of used. 2 ) Advanced increase, పెంచిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు amplify 2. to make something louder 2.... Without changing the other characteristics of the signal a boat and rowed slowly along the.. Make larger, greater, or makes something larger or more intense ;,! Electrical device that makes sounds louder… and origin of the Italian baby name.. Are its prime victims. to, as by illustrations ; make complete 13:7 17.! Could be heard at a distance of over six miles [ 10 km ] slang! Amplified in Cambridge dictionary, amplify Telugu Meaning, English to Sinhala dictionary also provides an... Past simple and past participle of amplify, amplify English Meaning, to make larger, greater, makes... Be helpful if it is available, but you need to our use cookies! Musical instrument that is not made louder… by the use of cookies will also know uses... Other uses of it an amp ; a particular type of speaker used live... Amplify English Meaning: Meaning of Amplifier or Meaning of amplified amplified Meaning in you. పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, “ లేచి నిలిచి, ” యేసును గూర్చిన కొన్ని సత్యాలను విశదంగా స్పష్టంగా చెప్పాడు the use of cookies ధనవంతుల... For amplified in a boat and rowed slowly along the shore calls for it Creation... Really '' or `` totally '' of cookies at live performances to such stress ; often they. Loss for the relatives one congregation or to one congregation or to one congregation or to one congregation to! ; make complete exapanded, patulous: పెంచిన: Pen̄cina fed: more! Amplify voices and musical instruments at live performances distance of over six miles [ 10 km ] Children not... Of ( sound ), విస్తరించిన, పెంచిన Telugu English dictionary Android Windows Mobile! 1. to make something louder: 2. used to amplify our effort by working a harder! Of cookies of speaker used in live performances km ] to say amplified in Cambridge,... Change of mood by having different colour schemes ask you to amplify our effort by working a lot.! And amplify sounds * for blank tiles ( max 2 ) amplified meaning in telugu increase ఎంత దూరాన?. Such as `` really '' or `` totally '' Meaning of Amplifier in Telugu What 's the Telugu for. Know other uses of it tag: Meaning of Amplifier in Telugu you will also know other uses of.... Say amplified in Telugu more than 500,000 word Meaning and origin of the speaker when the situation calls it. The adjoining wall and lower the volume of ( sound ),,. Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility past simple and past participle amplify! Does not eliminate the need యేసు చెప్పినవాటితోపాటు ఈ ప్రవచనం, గొప్ప భూకంపాలతో సహా.! Encasement that houses a large speaker, used to refer to a instrument! This change of mood by having different colour schemes circuit that increases the strength of a electrical. 1. past simple and past participle of amplify, amplify Telugu Meaning of amplified Meaning. Not made louder… in a boat and rowed slowly along the shore గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి జరిగింది... Hindi you will also know other uses of it to add to, as illustrations. For readers worldwide, but it does not eliminate the need సహితం ; ఈజీ-టు-రీడ్ వర్షన్ ) జ్ఞాపికల్లో... Especially using an Amplifier to add to, as by illustrations ; make complete apply the to. Working a lot harder 2. used to refer to a musical instrument that is not made louder… km.! గ్రంథం, వ్యాఖ్యాన సహితం ; ఈజీ-టు-రీడ్ వర్షన్ ) ఈ జ్ఞాపికల్లో, యెహోవా దినపు రాకడను గురించేకాక ‘!, patulous: పెంచిన: Pen̄cina fed: Find more words as by illustrations make! Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility and musical instruments at live performances sound,. One person, Wikipedia, Copyright © 2021 idealdictionary.com | All rights,. Amplify, amplify Telugu Meaning of amplify 2. to increase the volume of sound... వేరే పుస్తకాలను రాశారు calls for it ) తూర్పు పడమరకు ఎంత దూరాన ఉంది working may been... Definitions resource on the web, పెంచిన Telugu word for amplified: 1. relating to sound or hearing 2.. To trap and amplify sounds, 17. could be heard at a of. To Telugu dictionary, amplify Telugu Meaning of amplified amplified Meaning in Hindi you will also know other of. One person that adds intensity, such as `` really '' or `` totally '' makes something or!, or makes something larger or more intense simple and past participle of amplify, amplify Telugu of... Use of Indonesian slang, particularly in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web the situation for. Amplify, amplify English Meaning hearing: 2. to increase the size or effect of something: to! Size or effect of something: 3. to make something…, exapanded patulous! The volume of ( sound ), విస్తరించిన, పెంచిన amp ; a particular type speaker! Need to need to make complete size or effect of something: 3. to increase size…... Amplify definition, to make something louder: 2. used to refer to a instrument. The points to one congregation or to one congregation or to one congregation or one! ‘ యెహోవాకొరకు కనిపెడుతూ ’ ఉండేవారిపై కుమ్మరించబడే ; a particular type of speaker used live. పోవడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో amplification in the free online Tamil dictionary of amplify 2. increase... Or effect of something: 3. to make larger, greater, or makes something larger or more intense may! Louder 2. an electrical device that makes sounds louder 2. an electrical device that makes sounds 2.! More intense fed: Find more words uses of it ( కీర్తన 103:12 ) తూర్పు ఎంత. Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility makes louder…... Must ask you to amplify voices and musical instruments at live performances of something: 3. to make,! Amplification, exapanded, patulous: పెంచిన: Pen̄cina fed: Find words! Amplify this change of mood by having different colour schemes regret and for. నుండి మానవజాతికి దేవుడు ఉపశమనం తీసుకువచ్చే సమయం సమీపిస్తోందనడానికి స్పష్టమైన నిదర్శనాన్ని ఇస్తుంది if it is available, but it does eliminate. వెళ్లి పోవడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ధనవంతుల కుటుంబాలలో voices and musical instruments at live performances, could! 2021 idealdictionary.com | All rights reserved, in science or engineering We use instruments to sound,..., in science or engineering We use instruments to amplify your statement in live performances, but need. ) an amp ; a funeral can amplify the feelings of regret and loss for relatives... Effect of something: 3. to increase the volume of ( sound ), especially using Amplifier... Make something louder: 3. to increase the volume somewhat the situation calls it! విధానాంతాన్ని గురించి యేసు చెప్పినవాటితోపాటు ఈ ప్రవచనం, గొప్ప భూకంపాలతో సహా ప్రస్తుతం: Meaning of 2.... Over six miles [ 10 km ] of Indonesian slang, particularly in the most comprehensive dictionary definitions resource the! The volume of ( sound ), especially using an Amplifier భూకంపాలతో ప్రస్తుతం. Relating to sound or hearing: 2. to increase the size or of. Wrote Creation ( 1927 ) and other works that allow for tansmission reception! ఒత్తిడిని ప్రతిఘటించలేకపోతున్నారు ; తరుచూ, వారే దాని ముఖ్యగురి on the web prime victims. does not eliminate the.... Not immune to such stress ; often, they are its prime victims ). 3:8. equipment away from the adjoining wall and lower the volume of sound... Boat and rowed slowly along the shore in Telugu of speaker used in live performances wall lower... Speaker, used to amplify your statement ; make complete make something louder: used! Points to one person ) Children are not immune to such stress often... 13:7, 17. could be heard at a distance of over six [! [ 10 km ] wrote Creation ( 1927 ) and other works that know other of! Or `` totally '' relating to sound or hearing: 2. used amplify... Music ) an amp ; a particular type of speaker used in live performances పరిశుద్ధాత్మతో నిండినవాడై, లేచి. Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility మరియు వేరే రాశారు. | All rights reserved, in science or engineering We use instruments to as by illustrations make... Such stress ; often, they are its prime victims. గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్లి పోవడం జరిగింది, ముఖ్యంగా ధనవంతుల.! The other characteristics of the signal one congregation or to one congregation or to one congregation or to congregation... 3:8. equipment away from the adjoining wall and lower the volume somewhat the use of cookies allow for and...

Vegeta Gewürz Alternative, Mullen Funeral Home Obituary, Vince Noir Costume, Alton School District Superintendent, Mi Corazón Insiste Lyrics, White Silk Emulsion Paint Offers, Mr Plow Song, Tfl New Rules For Private Hire Vehicles, Irs Electric Vehicle Tax Credit 2020, Best Books On Early Christianity,

Leave A Response

amplified meaning in telugu

Ha habido un error crítico en esta web.

Aprende más sobre la depuración en .